شعر بی واژه - مجموعه تکنوازی های پرویز مشکاتیان برای سنتور جلد سوم نمایش بزرگتر

شعر بی واژه - مجموعه تکنوازی های پرویز مشکاتیان برای سنتور جلد سوم

محصول جدید

کتاب سوم (ابوعطا – افشاری – نوا )
گردآوری و آوانگاری محسن غلامی
ویرایش و نگارش علیرضا جواهری
قطع رحلی
تاریخ انتشار پاییز
۱۳۸۸

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

فهرست قطعات

۱- افشاری مرکب در آواز افشاری
۲- کنسرت گروه عارف نوا – پاریس
۳- کنسرت گروه عارف – افشاری
۴- سخن دوست – نوا
۵- صبح مشتاقان در آواز ابوعطا
۶- تکنوازی سنتور – شور