آموزش دف و دایره  - نگارش مسیح اصلانی نمایش بزرگتر

آموزش دف و دایره - نگارش مسیح اصلانی

محصول جدید

آموزش دف و دایره  - نگارش مسیح اصلانی

ویرایش واحد تحقیق و پژوهش موسیقی انتشارات چنگ - نت نویس فرنوش فصیحی‌


 به انگلیسی‌:M. Aslani. The method for playing the Daf and Dayereh.