دف و دف نوازی - به شیوه احمد خاک طینت نمایش بزرگتر

دف و دف نوازی - به شیوه احمد خاک طینت

محصول جدید

دف و دف نوازی - احمد خاک طینت

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

 این کتاب برای هنرجویان مبتدی تا پیشرفته می باشد.در این کتاب روش ساخت و آماده سازی سازدف بطور کامل به هنرجویان آموزش داده شده است.