ده دفتر - آموزش گیتار کلاسیک - تالیف رضا فدایی با همکاری رضا ر نمایش بزرگتر

ده دفتر (آموزش گیتار کلاسیک) - دفتر اول - اثر رضا فدائی

محصول جدید

ده دفتر (آموزش گیتار کلاسیک) - دفتر اول - تالیف رضا فدایی با همکاری رضا رستمی

کتاب ده دفتر (آموزش گیتار کلاسیک) - دفتر اول - اثر رضا فدائی
کتاب اول:

1. آشنایی با اجزای گیتار، الفبای موسیقی، کشش‌ها و سکوت‌ها
2. آشنایی با نحوه نگه‌داشتن گیتار و انواع ضربه‌ها
3. اجرای آرپژها و ستاکات
4. توانایی اجرای نت‌های یک‌بخشی، دو بخشی و هم‌نوازی
5. اجرای دوبل نت‌ها، آکردها و ریتم‌نوازی
6. آشنایی با پوزیسیون اول