روزگار سپری شده با نوای گیتار (گیسو) اثر هادی ارجمند نمایش بزرگتر

روزگار سپری شده با نوای گیتار (گیسو) اثر هادی ارجمند

محصول جدید

روزگار سپری شده با نوای گیتار (گیسو) اثر هادی ارجمند
کتاب حاضر با بهره‌گیری از تجارب گذشته در امر تنظیم و نوازندگی، اولین اثر مکتوب نگارنده در زمینه تنظیم ترانه‌های ماندگار ایران زمین برای گیتار کلاسیک می‌باشد که با مدنظر قرار دادن سطوح مختلف مهارتی نوازندگان تنظیم گردیده است. امید که این پیشکش بتواند پاسخی مناسب در جهت رفع نیاز مخاطبان در اختیار قرار دهد.