متد مقدماتی آموزش پیانو نمایش بزرگتر

متد مقدماتی آموزش پیانو

محصول جدید

بیر متد مقدماتی آموزش پیانو - فردیناند بیر - محمدرضا گرگین زاده

Vorschule im Klavierspie scuola, preparatorio del pianoforte op. 101

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

در این كتاب خوانندگان، چهار مطلب را در باب همنوازی در موسیقی یا "آنسامبل"، نیز اصولی از چگونگی تشكیل و تمرین یك گروه‌سازی را فرا می‌گیرند" .همنوازی یا گروه‌نوازی، همان نوازندگی هماهنگ جمعی است كه در اصطلاح موسیقیایی به آن "آنسامبل "گفته می‌شود ;یعنی دو یا چندین نوازنده با سازهای مختلف به كار گروهی می‌پردازند ."نگارنده پس از به دست دادن تعریفی از همنوازی، برخی قراردادها، قواعد و ترتیب همنوازی را بیان می‌دارد ;سپس "ساختار سازمانی گروه سازهای زهی"، آن گاه وسایل لازم یك گروه همنوازی را توضیح می‌دهد .در پایان كتاب چگونگی كار و تمرین گروه یاد شده به تفصیل بیان می‌شود