نمرین های دشیفراژ برای پیانو دفتر یکم -سیاوش بیضایی نمایش بزرگتر

تمرین های دشیفراژ برای پیانو دفتر یکم - سیاوش بیضایی

محصول جدید

تمرین های دشیفراژ نوشته ادت گرتنلوب -مترجم بیضایی

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناوین جلدهای دیگر کتاب:-

دفتر یکم: تمرین‌های مقدماتی-

دفتر دوم: فاصله‌ها و آکردها-

دفتر سوم: ریتم-

دفتر چهارم: تمرین‌های ریتم و کانن به علاوه 24 درس-

دفتر پنجم: 30 تمرین با نگارش‌های گرافیکی