ترانه های محلی ایران برای پیانو جلد 1 -سیاوش بیضایی نمایش بزرگتر

ترانه های محلی ایران برای پیانو جلد 1 -سیاوش بیضایی

محصول جدید

بیست و شش ترانه محلی از مناطق گوناگون ایران

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

"كتاب حاضر، جلد اول از مجموعه ـترانه‌های محلی ایرانی‌‌ است كه در آن 26ترانه محلی از مناطق گوناگون ایران گرد آمده است .در ذیل هر ترانه، علاوه بر نام و مشخصات، نت و اشعار آن ذكر شده است .این ترانه‌ها برای نواختن با ساز پیانو تدوین شده است."