سلکاتو - زبان ریتم خوانی موسیقی جنوب هند- دیوید پ.نلسون - پوریا پاکشیر نمایش بزرگتر

سلکاتو - زبان ریتم خوانی موسیقی جنوب هند- دیوید پ.نلسون - پوریا پاکشیر

محصول جدید

عنوان: سلکاتو( زبان ریتم خوانی موسیقی جنوب هند)

نویسنده: دیوید پ.نلسون

مترجم: پوریا پاکشیر

انتشارات: موسسه موسیقی عارف

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

توضیحات: سلکاتو زبانی است متشکل از ریتم های کلامی وفیگورهای شمارشگر دست، که از سوی تمام موسیقی دانان ورقصندگان سنتی جنوب هند بکارگرفته می شود......