خوشه چین - مجموعه تصنیف های موسیقی ایران برای تار و سه تار - حمیدرضا جوان نمایش بزرگتر

خوشه چین - مجموعه تصنیف های موسیقی ایران برای تار و سه تار - حمیدرضا جوان

محصول جدید

خوشه چین - مجموعه تصنیف های موسیقی ایران برای تار و سه تار


نویسنده: حمیدرضا جوان به کوشش بنیامین فسایی

انتشارات: گنجینه کتاب نارون

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر


توضیحات: ویژگی های این کتاب را شاید بتوان چنین برشمرد : تصانیف موجود در این مجموعه از آثار دوره مشروطه تا اواخر دهه پنجاه منتخب شده است ، تمامی قطعات بر اساس ردیف دستگاهی موسیقی ایرانی با کوک و مقام یکسان تنظیم شده اند ، سعی برآن بوده که از تصنیف های فاخر در این مجموعه استفاده شوند و برای این انتخاب محتوای شعر مورد توجه بوده است ، یکدست بودن قطعات از نظر فرم (تصنیف ) که دسترسی را برای مخاطب آسان تر می کند ، در این کتاب تمام تصنیف ها با علامت های یکسان و همراه با آوانگاری کلام ترانه یا تصنیف در زیر آوانگاری اصوات آمده است .