بوسه های باران - حسین علیزاده

محصول جدید

تصانیف منتخب حسین علیزاده  (بوسه های باران )

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

توضیحات:

مجموعه سرودها و تصنیف های این دفتر منتخبی از آثار با کلامی است که از سال های 1357 بنا به ضرورت و شرایط اجتماعی و سیاسی خاصی به وجود آمده اند.این مجموعه را می توان به سه بخش سرودهای دوره انقلاب تصنیف های نوین و تصنیف های سنتی  كه به شیوه دوران قاجار ساخته شده است تقسیم کرد.

 تمام این تصانیف نت نویسی شده است .از میان این تصانیف می توان به ژاله خون شد ، اتحاد ، خاموشی ،آهوی وحشی بی تو به سر نمی شود،  دلشدگان ، امید عشق ، صبوح ، پروانه شو ، راز نو ، غم با طبیبان  و بوسه های باران اشاره كرد.