نوازندگی در استودیو - مجید اخشابی نمایش بزرگتر

نوازندگی در استودیو - مجید اخشابی

محصول جدید

نوازندگی در استودیو - مجید اخشابی

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

مجید اخشابی خواننده در این باره میگوید: این کتاب یک کتاب علمی و تخصصی است که بر مبنای پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خود این کتاب را نوشته ام.  براساس تحقیقاتی که در آن پایان نامه انجام داده ام و مطالبی که به آن افزودم قابلیت یک کتابی را که بتواند کلیه اطلاعاتی که یک نوازنده برای حضور در استودیو و توانمندی هایی که لازم دارد و تجربیاتی که باید داشته باشد تا بتواند یک نوازنده چیره دست محسوب شود را در این کتاب جمع آوری کردیم و تحت عنوان «نوازندگی در استودیو» منتشر کردیم.