اندیشه های موسیقایی - مجموعه مقالات شریف لطفی نمایش بزرگتر

اندیشه های موسیقایی - مجموعه مقالات شریف لطفی

محصول جدید

اندیشه های موسیقایی - مجموعه مقالات شریف لطفی

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

مروری بر کتاب
آهنگساز بر اساس کدام اندیشه های موسیقایی به گزینش نامی برای اثر خود بوده و چه هدفی را از این نامگذاری دنبال می کند؟ و اگر تصمیم می گیرد اثرش عنوانی نداشته باشد ، در حقیقت از چه چیزی چشم پوشی کرده است؟ اینکه در تاریخ موسیقی غرب بویژه تا قبل از امپرسیونیستها و سمبولیستها، معدود آثار موسیقی نام خاص مطلق داشته اند و باخ ، موتسارت ، بتهوون و بسیاری دیگران به آسانی ، با یک عدد! و با اشاره ای به فرم اثر ، بسیاری از قطعاتشان را نامگذاری کرده اند و صدها اثر حتی بعد از آن دوران نیز به همین شیوه نامگذاری شده ، ناشی از چه عواملی است و ریشه این نام ها و نامگذاری ها از کجا آب می خورد!؟

 
چه چیزی برای استراوینسکی به هنگام نامگذاری باله ای با عنوان «پرنده آتش»! مهم است که برای شوپن چندان اهمیتی ندارد؟ یا این هر دو در چه نکته ای در این خصوص اختلاف نظر بنیادی با هم دارند؟ ...