بنیان های نظری و علمی موسیقی فیلم - با رویکرد سینمای کشور های اسلامی نمایش بزرگتر

بنیان های نظری و علمی موسیقی فیلم - با رویکرد سینمای کشور های اسلامی

محصول جدید

بنیان های نظری و علمی موسیقی فیلم - با رویکرد سینمای کشور های اسلامی

محمدرضا آزاده‌فر

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

نخستین پژوهش مستقل در زمینه موسیقی فیلم کشورهای مسلمان

مولف کتاب در باره آن می گوید: این کتاب اولین اثر مستقل در حوزه موسیقی فیلم کشورهای اسلامی است و در هیچ‌یک از زبان‌های زنده دنیا مانند انگلیسی؛ عربی و فرانسه نیز مشابه ندارد، تاکید کرد: مباحث دربرگیرنده این کتاب از موضوعات نظری مرتبط به دیدگاه اندیشمند مسلمان در حوزه درام و موسیقی آغاز می‌شود و به ارائه راهکارهای فنی و سپس بررسی تحلیلی موسیقی فیلم در مصر می‌رسد و در پایان با یک مطالعه موردی به شیوه تطبیقی در مورد دو فیلم مطرح در حوزه اسلامی و مسیحی به پایان می‌رسد.