موسیقی و شعر - تفاوت و طبقه بندی - محسن حجاریان نمایش بزرگتر

موسیقی و شعر - تفاوت و طبقه بندی - محسن حجاریان

محصول جدید

موسیقی و شعر - تفاوت و طبقه بندی - محسن حجاریان

موسیقی و شعر: تفاوت و طبقه‌بندی


مؤلف: محسن حجاریان


ویراستاران: زهرا قیاسی، زهرا مرعشی

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

موضوع اصلی این کتاب نا موسیقایی بودن شعر است که در پی آن به رابطة زبان و موسیقی نیز پرداخته‌شده و جایگاه زبان فارسی را در کنار موسیقی دستگاهی به اختصار توضیح داده است.. چند فصل آغازین بر تفاوت موسیقی و شعر تکیه دارد و فصل‌های پایانی به جایگاه موسیقی و شعر در طبقه‌بندی هنرها می‌پردازد. مباحث چند فصل میانی با نقش دوگانة موسیقی و شعر، در خدمت توضیح تفاوت و طبقه‌بندی هنر موسیقی و شعر ایران است. هدف نهایی این کتاب، تعریف مفهوم موسیقی از جنبه‌هایی است که بتوان به‌درستی آن را از شعر ایرانی تفکیک کرد.