گنجینه موسیقی ایران - ردیف و مبانی موسیقی ایرانی نمایش بزرگتر

گنجینه موسیقی ایران - آیدین پارسایی راد

محصول جدید

گنجینه موسیقی ایران - ردیف و مبانی موسیقی ایرانی . نویسنده : آیدین پارسایی راد

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عنوان: گنجینه موسیقی ایران (ردیف ومبانی موسیقی ایرانی)

نویسنده: آیدین پارسایی راد

توضیحات: این کتاب شامل چهار فصل است که در برگیرنده تئوری مقدماتی موسیقی ایرانی، بررسی مختصر گوشه های ردیف سازی میرزا عبدالله می باشد. سعی برآن شده تا حد امکان با بیانی ساده خدمت هنرجویان گرامی عرضه شود.