قطعات پاپ آسان برای فلوت کلید دار -  فرید سراج نمایش بزرگتر

قطعات پاپ آسان برای فلوت کلید دار - فرید سراج

محصول جدید

نام کتاب: قطعات پاپ آسان - دو نوازی پیانو و فلوت کلید دار - تنظیم: استیفن جورو - گردآوری: فربد سراج 

  توضیحات: برای فلوت کلید دار با همراهی پیانو - قابل اجرا با ویولن - به همراه سی دی ارکسترال - اجرای ارکستر با همراهی فلوت