بيداد (همايون)- پرويز مشكاتیان نمایش بزرگتر

بيداد (همايون)- پرويز مشكاتیان

محصول جدید

اطلاعات بیشتر

پارتیتور برای گروه سازهای ایرانی
آهنگساز: پرویز مشکاتیان
گردآوری و آوانگاری : علیرضا جواهری
ناشر: علیرضا جواهری
قطع رحلی
- سال اجرا 1364
- سال نگارش اسفند 1377
-سال انتشار بهار 1379
تنظیم شده برای سازهای سنتور – تار – عود – بمتار- کمانچه – نی – تنبک
کوک: بیداد (همایون سل- لا کرن)